MeTaL vs IxTaP ¬¬ "BoSs"

 BabyBoy


Group: Standard Membership
Join Date: 6 July 2007
Posts:72
Posted 14 November 2010 - 1:05 am
[You must login to view link]

Aki el game Metal ya estaba muerto pero ta de niña k abia lag no ay pex le regale el game y aora es campeon de Gwarz ._.
Link | Reply | Quote
 [Eot_]_MeTaL_


Group: Standard Membership
Join Date: 30 August 2007
Posts:140
Posted 14 November 2010 - 1:05 am
lol !
Link | Reply | Quote
 LoveXiTo


Group: Standard Membership
Join Date: 16 February 2010
Posts:327
Posted 14 November 2010 - 1:06 am
rofl!


Link | Reply | Quote
[1]
Displaying 1 - 3 out of 3 posts
Forum Jump:
1 User(s) are reading this topic (in the past 30 minutes)
0 members, 1 guests

Dân số hiện tại:
[Secret]TheViper's Profile (27 Người chơi)
Word Association (23 Người chơi)
CS big tourneys (10 Người chơi)
ArtistOdin18OO's Profile (8 Người chơi)
Funny Europe Ladder. (6 Người chơi)
Roll The Dice ! (6 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS big tourneys (125 Bài viết)
[VCOM CS] King of CBA 2x2 (34 Bài viết)
Word Association (4 Bài viết)